#
หมวดหมู่
กิจกรรม
1 HK ทางบก ระดับประถมศึกษา 20
2 HK ทางบก ระดับ ม.ต้น 19
3 HK ทางบก ระดับ ม.ปลาย 25
4 HK ทางน้ำ ระดับประถมศึกษา 13
5 HK ทางน้ำ ระดับ ม.ต้น 17
6 HK ทางน้ำ ระดับ ม.ปลาย 17
7 IRO Competition ระดับประถมศึกษา 9
8 IRO Competition ระดับ ม.ต้น 9
9 IRO Competition ระดับ ม.ปลาย 9
10 Sumo Competition ระดับประถมศึกษา 4
11 Sumo Competition ระดับ ม.ต้น 6
12 Sumo Competition ระดับ ม.ปลาย 6
13 TRTC Competition ระดับประถมศึกษา 7
14 TRTC Competition ระดับ ม.ต้น 9
15 TRTC Competition ระดับ ม.ปลาย 11
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

E-ROBOTICS V.1.4.5 © 2020-2026 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook