#
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สรุปเหรียญใบประกาศรวม
สรุปเหรียญใบประกาศราย รร.
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 การศึกษาเอกชน
5 ศูนย์หุ่นยนต์เอกชน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

E-ROBOTICS V.1.4.5 © 2020-2026 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook