หมวดหมู่
HK ทางบก ระดับประถมศึกษา HK ทางบก ระดับ ม.ต้น HK ทางบก ระดับ ม.ปลาย HK ทางน้ำ ระดับประถมศึกษา
HK ทางน้ำ ระดับ ม.ต้น HK ทางน้ำ ระดับ ม.ปลาย IRO Competition ระดับประถมศึกษา IRO Competition ระดับ ม.ต้น
IRO Competition ระดับ ม.ปลาย Sumo Competition ระดับประถมศึกษา Sumo Competition ระดับ ม.ต้น Sumo Competition ระดับ ม.ปลาย
TRTC Competition ระดับประถมศึกษา TRTC Competition ระดับ ม.ต้น TRTC Competition ระดับ ม.ปลาย
ทั้งหมด
ไม่พบการเลือกรายการหมวดหมู่
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

E-ROBOTICS V.1.4.5 © 2020-2026 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook