สรุปเหรียญใบประกาศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
รองชนะเลิศอันดับ ๓
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

E-ROBOTICS V.1.4.5 © 2020-2026 |   All Rights Reserved