#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนหนองบัว โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
2 gorbywgg โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
3 eiei school โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
4 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
5 โรงเรียนอนุบาลยะลา - 3 0 6 3 - - -
6 โรงเรียนผาขามวิทยายน - 5 0 6 5 - - -
7 โรงเรียนบ้านแหลม - 2 0 2 2 - - -
8 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" - 13 0 0 0 - - -
9 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ - 5 0 6 5 - - -
10 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
11 อรุณประดิษฐ โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
12 อรุณประดิษฐ - 13 0 22 11 - - -
13 สีชมพูศึกษา - 6 0 0 1 - - -
14 โรงเรียนชุมแพวิทยายน - 6 0 12 6 - - -
15 โรงเรียนสีชมพูศึกษา โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
16 โรงเรียนสีชมพูศึกษา โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
17 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม - 9 0 0 0 - - -
18 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี - 21 0 42 21 - - -
19 อัสสัมชัญ - 29 0 56 28 - - -
20 โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
21 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) - 11 0 0 0 - - -
22 โรงเรียนบ้านซำภูทอง - 4 0 8 4 - - -
23 โรงเรียนบ้านนาทวี - 4 0 8 4 - - -
24 โรงเรียนซำยางวิทยายน โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
25 เวียงมอกวิทยา - 15 0 30 15 - - -
26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา - 20 0 0 0 - - -
27 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย - 11 0 22 11 - - -
28 บ้านปางอ้า - 5 0 10 5 - - -
29 โรงเรียนบ้านเขาดิน - 3 0 6 3 - - -
30 บ้านตะกุดภิบาล - 1 0 2 1 - - -
31 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท - 1 0 2 1 - - -
32 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง - 5 0 10 5 - - -
33 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) - 1 0 2 1 - - -
34 Jesseidelo โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
35 โรงเรียนประสาทวิทยา - 2 0 2 2 - - -
36 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย - 1 0 0 0 - - -
37 โรงเรียนสนามบิน - 1 0 0 0 - - -
38 วัดลาดปลาเค้า โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
39 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
40 บางเสด็จวิทยาคม - 5 0 10 5 - - -
41 ศูนย์หุ่นยนต์นครไทย โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
42 aaaa โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
43 โรงเรียนวัดบ้านดาบ โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
44 นาหนองทุ่มวิทยาคม โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
45 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
46 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
47 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ - 3 0 1 1 - - -
48 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
49 โรงเรียนบ้านโนนงาม โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
50 ROBOTPLAY โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
51 โรงเรียนบ้านโนนงาม โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
52 Jessetut โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
53 AnthonyDum โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
54 RichardCatty โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
55 Davidwew โปรดลงทะเบียน !!! - 0 0 0 0 - - -
รวม 205 0 265 140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

E-ROBOTICS V.1.4.5 © 2020-2026 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook